Działalność Teatru Studyjnego zawieszona do dnia 3 kwietnia br.

W związku z informacją przekazaną przez Premiera RP, dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktycznych w uczelniach publicznych, uprzejmie informujemy, że decyzją władz Uczelni od czwartku 12 marca do 3 kwietnia 2020 r. odwołane zostają wydarzenia organizowane przez Szkołę Filmową w Łodzi, w tym odbywające się w Teatrze Studyjnym w Łodzi, Kinie Szkoły Filmowej w Łodzi i Galerii Szklarnia Szkoły Filmowej w Łodzi.

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl