SUKCES!

Aktorzy Teatru Studyjnego, studenci Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej z deszczem nagród 34. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi! Zobacz pełen werdykt Jury!

MARIA DĘBSKA, MAJA PANKIEWICZ, MAGDALENA CELMER, MAGDALENA ŻAK, KRYSTIAN PESTA, OSKAR STOCZYŃSKI, JAKUB NOSIADEK I CAŁA EKIPA „LALECZKI” – BRAWA!

A oto pełen protokół Jury:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 34. FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH W ŁODZI

Jury 34. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi na posiedzeniu w dniu 15 maja 2016 r. w składzie:
1. Agata Duda-Gracz– Przewodnicząca
2. Piotr Kruszczyński
3. Marta Nieradkiewicz
4. Tomasz Wasilewski
5. Wioletta Laszczka-Bubień – Sekretarz

po obejrzeniu dwunastu konkursowych spektakli dyplomowych zaprezentowanych przez studentów Wydziałów Aktorskich:
– Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
– Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
– Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
– Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

Jury przyznało Grand Prix za wybitną osobowość sceniczną w wysokości 15.000 złotych ufundowaną przez prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Marii Dębskiej z PWSFTViT w Łodzi za role Marii Stuart w spektaklu „Maria Stuart” i Lekarza/Dygnitarza w spektaklu „Laleczka”.

Jury przyznało trzy głowne nagrody aktorskie w wysokości 5.000 zł każda:

– Małgorzacie Bieli z PWST w Krakowie za rolę Haliny/Moniki w spektaklu „Między nami dobrze jest”
– Magdalenie Celmer z PWSFTViT w Łodzi za rolę Cioci Róży Comfort w spektaklu „Laleczka”,
– Mai Pankiewicz z PWSFTViT w Łodzi za rolę Elżbiety w spektaklu „Maria Stuart”.

Jury przyznało dziesięć równorzędnych wyróżnień w wysokości 1.000 zł każde:

– Mateuszowi Bierytowi z PWST w Krakowie za rolę Mężczyzny w spektaklu „Między nami dobrze jest” ,
– Poli Błasik z PWST we Wrocławiu za role Niny Zariecznej w spektaklu „Mewa” i Orlando w spektaklu „Orlando”,
– Bartłomiejowi Cabajowi z PWST w Krakowie za rolę Mikołaja w spektaklu „Jednak Płatonow”,
– Arturowi Caturianowi z PWST we Wrocławiu za rolę Orlando w spektaklu „Orlando”,
– Stephanie Jaskot z PWST w Krakowie za role Mathy w spektaklu „Dogville”,
– Mateuszowi Korsakowi z PWST w Krakowie za rolę Hipolita w spektaklu „Jednak Płatonow”,
– Jakubowi Nosiadkowi z PWSFTViT w Łodzi za role Szambelana w spektaklu „Iwona, Księżniczka Burgunda” i Mortimera w „Marii Stuart”,
– Oskarowi Stoczyńskiemu z PWSFTVIT w Łodzi za role Archie’go Lee Meighan’a w spektaklu „Laleczka” i Walentego w spektaklu „Iwona, Księżniczka Burgunda”,
– Karolinie Wasilewskiej z PWST w Krakowie za rolę Osowiałej Staruszki w spektaklu „Miedzy nami dobrze jest”,
– Magdalenie Żak z PWSFTVIT w Łodzi za rolę Laleczki w spektaklu „Laleczka”.

Jury przyznało nagrody specjalne:

– dwie nagrody w wysokości 2.000 zł każda ufundowane przez Opus Film dla aktorów, których chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym:
Konradowi Elerykowi z PWSFTViT w Łodzi za rolę Księcia Filipa w spektaklu „Iwona Księżniczka Burgunda” i Mojżesza w spektaklu „Laleczka”,
oraz Joannie Rozkosz z PWST w Krakowie za rolę Anny w spektaklu „Jednak Płatonow”,
– nagrodę im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotów” w wysokości 100 USD Mai Pankiewicz z PWSFTViT w Łodzi za rolę Elżbiety w spektaklu „Maria Stuart ”,
– nagrodę w wysokości 1.500 zł za wrażenia audialne ufundowaną przez Grupę Toya Karolinie Burek z PWST Kraków za rolę Bożeny/Edyty w spektaklu „Między nami dobrze jest ” .

Jury ubolewa, że dyplomy AT w Warszawie nie dały możliwości docenienia umiejętności i zdolności studentów oraz pragnie podziękować studentom Akademii Teatralnej za wiarę i wysiłek, jaki włożyli w pracę nad tymi dyplomami. Jury dziękuje PWSFTVIT w Łodzi oraz PWST w Krakowie za bardzo dobre przygotowanie studentów do pracy w zawodzie, za stworzenie im możliwości wszechstronnego zaprezentowania warsztatu aktorskiego, za stworzenie spektakli dyplomowych o wysokim poziomie artystycznym i dlatego postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody po 5.500zł każda dla zespołu spektaklu „Między nami dobrze jest”, w składzie Małgorzata Biela, Karolina Burek, Zuzanna Czerniejewska, Karolina Wasilewska , Mateusz Bieryt , Patryk Szwichtenberg, Marcin Wojciechowski oraz dla zespołu spektaklu „Laleczka” w składzie Magdalena Celmer, Maria Dębska, Konrad Eleryk, Krystian Pesta, Krzysztof Rogucki, Bartosz Sak, Oskar Stoczyński, Magdalena Żak.

Jury dziękuje Władzom PWSFTVIT w Łodzi za stworzenie swoim dyplomantom możliwości profesjonalnego debiutu filmowego.

Nagrody publiczności 34 Festiwalu Szkół Teatralnych w wysokości 2.000 zł każda oraz nagrodę bazy „AKTORZY POLSCY” Stowarzyszenia Filmowców Polskich w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej otrzymują:
– Maria Dębska z PWSFTViT w Łodzi,
– Krystian Pesta z PWSFTViT w Łodzi.

1. Agata Duda-Gracz – Przewodnicząca
2. Piotr Kruszczyński
3. Marta Nieradkiewicz
4. Tomasz Wasilewski
5. Wioletta Laszczka-Bubień – Sekretarz

POZOSTAŁE NAGRODY NAGRODY SPECJALNE
Nagroda ZASP-u – „Deska Sceniczna” i 3.000 zł dla Martyny Trawczyńskiej z AT Warszawa
Nagroda Łódzkich Dziennikarzy – grosik plus 1.000 zł dla Mai Pankiewicz ze Szkoły Filmowej Łodzi
Nagroda Redakcji TUPOT-u „Złota Żyleta” za najostrzejśzą rolę festiwalu dla Karola Bernackiego PWST Kraków
Zaproszenie do Teatru Nowego w Poznaniu od dyr. Piotra Kruszczyńskiego dla spektakli „Między nami dobrze jest” i „Jednak Płatonow”

 

 

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl