OPERETKA na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim!

Spektakl dyplomowy w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego pokażemy 22 października, podczas 13. edycji Festiwalu Gombrowiczowskim. Dla nas wyróżnienie – w programie spektakle teatrów z Polski, Austrii i Argentyny.

Na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu staną: Mistrz Fior – Anna Bieżyńska, Książę Himalaj – Mateusz Czwartosz, Księżna Himalaj – Paulina Walendziak, Hrabia Szarm – Dawid Ptak, Baron Firulet – Jakub Matwiejczyk, Albertynka – Weronika Asińska, Matka Albertynki – Klaudia Koścista, Profesor – Adam Gradowski, Hrabia Hufnagiel – Mateusz Więcławek, Markiza – Marta Wiśniewska, Proboszcz – Oskar Borkowski, Mikołaj Bartosiewicz, Jan Butruk, Paweł Głowaty, Faustyna Kazimierska, Rafał Kowalski, Irmina Liszkowska, Dominik Mironiuk, Jan Napieralski, Aleksander Rudziński, Michał Surosz, Julia Szczepańska, Dominika Walo, Filip Warot, Michał Włodarczyk, Sylwia Gajdemska i Karolina Kostoń. Spektakl, który miał swoją premierę 10 grudnia 2017 roku powstał we współpracy z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Reżyseria i scenografia naszego spektaklu: Waldemar Zawodziński.

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski  to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Jest to z założenia festiwal, który pełni rolę forum wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. W pierwszych edycjach imprezie patronowała i życzliwie wspierała ją swoimi rekomendacjami Pani Rita Gombrowicz, wdowa po zmarłym pisarzu. Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – krytyków, reżyserów, teatrologów. Impreza, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności i krytyków.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke” spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.

Czytaj więcej o spektaklu: http://www.teatrstudyjny.lodz.pl/spektakle/operetka/

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl