Nagroda im. Andrzeja Nardellego przyznawana przez Sekcję Krytyków Teatralnych za najlepszy debiut sceniczny sezonu dla Kuby Goli.

Tegorocznym laureatem nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych za najlepszy debiut sceniczny  sezonu 2019/20 został Jakub Gola, absolwent Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, uhonorowany za rolę Alexandra w przedstawieniu „Fanny i Alexander” w reżyserii Justyny Celedy zrealizowanym na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie.Jakub Gola uroczyście odebrał nagrodę 16 grudnia w siedzibie ZASP-u z rąk Krystyny Piasecznej i Cezarego Domagały.

Laudację wygłosiła Anita Nowak mówiąc m.in.: „Jakub Gola to aktor, który stanąwszy po raz pierwszy na profesjonalnej scenie potrafi przez cztery godziny koncentrować na sobie uwagę widza znakomicie stopniowanym bogactwem środków aktorskich; porywać wdziękiem, bawić dziecięcym urokiem a przerażać nie tylko wprowadzając w meandry wyobraźni swego bohatera opowieściami o duchach, ale przede wszystkim dramatycznymi reakcjami na okrucieństwo ojczyma.”

Bardzo gratulujemy!!!

fot. archiwum własne J. Gola

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl