DLA MEDIÓW

Kontakt dla mediów:

Anna Kazimierczak
501 045 264
akazimierczak@filmschool.lodz.pl

Uwaga:
Kopiowanie i publikacja materiałów fotograficznych znajdujących się na stronie Teatru bez zgody jej administratora surowo wzbronione.

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl