Author Archive

Funkcjonowanie TEATRU STUDYJNEGO zawieszone do odwołania

Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, funkcjonowanie Szkoły Filmowej w Łodzi zostaje zawieszone do odwołania.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne (tj. wykłady, ćwiczenia, warsztaty, spotkania i inne formy zajęć) oraz plany filmowe w naszej Szkole zostały odwołane.

Jednocześnie informujemy, że decyzją władz uczelni odwołane zostały także wszystkie wydarzenia organizowane przez Szkołę Filmową w Łodzi, w tym odbywające się w Teatrze Studyjnym, Kinie Szkoły Filmowej i Galerii Szklarnia.

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166, mail: studyjny@filmschool.lodz.pl